Titulka » Modul Burza » Úvodní strana

Nejnovější inzeráty

 • Zážitkový kurz první pomoci pro pedagogy

  Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Naši lektoři jsou profesionálové ze zdravotnických záchranných služeb. Absolventi kurzu budou umět pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších. Každý účastník obdrží certifikát. 

  Více informací: www.prvnipomocskoleni.cz.

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Programy první pomoci pro děti v MŠ

  Nabízíme Vám vzdělávací program, který vstřícnou a zábavnou formou seznámí děti s poskytováním první pomoci. Celý program je veden formou hry, obsahuje celou řadu důležitých informací. S dětmi se naučíme, jak přivolat pomoc a jak se mají zachovat při úrazech a akutních stavech. 

  Součástí programu je atraktivní ukázka a prohlídka sanitního vozu ve Vaší školce. Děti si vyzkouší přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě a sportovně-kulturních akcích. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.

  Termíny a další informace na www.prvnipomocskoleni.cz.

  Středočeský kraj, Hlavní město Praha

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)

  Kurz prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci.

  Absolvent kurzu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.  

  Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

  Délka kurzu: 20 hodin

  Termíny: http://www.prvnipomocskoleni.cz/terminy-kurzu/terminy-kurzu-zakladni-norma/.

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Interaktivní programy první pomoci žáky ZŠ

  Pro Vaši školu připravíme „Dny pro záchranu života“. Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Žáci si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění.

   

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci REAL

  Každý z nás si někdy položil otázku, zda dokáže adekvátně reagovat a pomoci. Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou kurzy REAL pro pedagogy.

  Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby z místa události a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí.

  Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranářiKaždý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Publikováno: 21.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Přihlašování středních škol do Studentských voleb

  Jen pár dní zbývá pro přihlášení SŠ do Studentských voleb 2017 (Člověk v tísni – Jeden svět na školách). Školy, které mají zájem vyzkoušet si se svými studenty volby „nanečisto“, se mohou přihlásit do pátku 22. 9. Zapojené školy dostanou k dispozici publikaci SV 2017, tři plakáty, hlasovací lístky, pokyny pro studentské volební komise, pokyny pro voliče a tři audiovizuální vzdělávací lekce, online i telefonickou podporu. Volby budou probíhat ve dnech 3. a 4. 10. 2017. Výsledky budou známy 4. 10. 

  Publikováno: 18.09.2017
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Programy první pomoci pro žáky základních škol

  Pro Vaši školu připravíme „Dny pro záchranu života“. Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění nebo zlomeniny, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v RVP pro ZŠ. Programy jsou vhodné pro žáky 1.–9. ročníků.

  Středočeský kraj, Hlavní město Praha

  Publikováno: 18.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Středočeský kraj
  Detail
 • Kurz Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT (DVPP) vedený zdravotnickými pracovníky a pořádaný formou dvou víkendových soustředění 25.–26. 11. a 2.–3. 12. 2017. Místo konání: Praha 9 za cenu 1.750 Kč

  Určeno zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích pro děti. 

  Více informací a přihlášky na www.vyukaprvnipomoci.cz.

  Publikováno: 17.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 9
  Detail
 • Učitel/ka v MŠ speciální

  Mateřská škola speciální Sluníčko, Deylova 3, Praha 5 – Motol (www.mssslunicko.cz), přijme od 1. 11. 2017 speciálního pedagoga – učitele/ku. Požadujeme předepsané vzdělání a uvítáme zkušenost s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Více informací na:

  sps.deylova@zris.mepnet.cz                                 nebo na tel: 608 702 505

  Publikováno: 15.09.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
Další inzeráty »
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.