Titulka » Modul Burza » Úvodní strana

Nejnovější inzeráty

 • Kurz Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT (DVPP) vedený zdravotnickými pracovníky a pořádaný formou dvou víkendových soustředění 25.–26. 11. a 2.–3. 12. 2017. Místo konání: Praha 9 za cenu 1.750 Kč.

  Určeno zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích pro děti. 

  Více informací a přihlášky na www.vyukaprvnipomoci.cz.

  Publikováno: 19.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Programy první pomoci pro žáky základních škol

  Pro Vaši školu připravíme „Dny pro záchranu života“. Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění nebo zlomeniny, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v RVP pro ZŠ. Programy jsou vhodné pro žáky 1.–9. ročníků.

  Středočeský kraj, Hlavní město Praha

  Publikováno: 19.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Filmová výchova s FreeCinema

  FreeCinema je vzdělávací platforma, která pro ZŠ a SŠ nabízí programy v oblasti filmové výchovy.  Projektové dny jsou buď historicky, nebo tematicky profilované (např. literatura, divadlo) a jsou doplněné projekcemi a výkladem. Workshopy se zaměřují na praktické aktivity (techniky animace, práce s filmovým materiálem / filmovými vynálezy.) Kurzy se mohou konat buď v prostorách Kasáren Karlín nebo přímo na půdě Vaší školy. Seznam nabízených programů včetně jejich anotací si můžete prohlédnout zde.

  Publikováno: 16.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • DVPP tvořivá hudební výchova v Olomouci

  Katedra HV PdF UP v Olomouci (v rámci projektu ESF Inkluze pro Olomoucký kraj) zve všechny zájemce na kurzy DVPP akreditované MŠMT Slyšet jinak – bezbariérová hudební výchova a Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurzy jsou bezplatné a mohou se jich zúčastnit pedagogové ZŠ z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

  Aktuální termíny kurzů jsou: 2. 11., 9. 11., 23. 11.
  Více informací na www.inkluzeok.upol.cz a www.slysetjinak.upol.cz

  Publikováno: 16.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Olomouc
  Detail
 • Akreditovaný vzdělávací seminář problematiky OČMU

  Pro pedagogy základních a speciálních škol a školní metodiky prevence nabízí HZS Pardubického kraje akreditovaný vzdělávací seminář Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Koná se v NIDV Pardubice, Za Pasáží 657, dne 9. 11 2017 od 9 do 15 hod. Zaměření semináře: začlenění OČMU do ŠVP, metody a formy implementace problematiky do pedagogické praxe, předvedení edukačních materiálů, příklady dobré praxe.
  Přihlášky a info: kpt. Ing. Eva Kuthanová, eva.kuthanova@pak.izscr.cz

   

  Publikováno: 14.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Pardubický kraj
  Detail
 • Kurz Senzorická integrace v pedagogice

  Jednodenní kurz je určen pedagogickým a odborným zaměstnancům školních zařízení, případně dalším zájemcům. Z kurzu budou benefitovat zejména ti, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s autismem, s poruchami chování, s poruchami učení, případně jinými cílovými skupinami osob.

  Termín školení: 07. 12. 2017 od 9:00 do 17:00 hod.

  Více informací na http://3lobit.sk/cs/vzdelavani/skoleni-senzoricka-integrace/

  Publikováno: 09.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 4
  Detail
 • Akreditovaný vzdělávací seminář problematiky OČMU

  Pro učitele ZŠ nabízí HZS MSK zdarma akreditovaný vzdělávací seminář Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Koná se na Hasičské stanici v Opavě, Těšínská 39, dne 9. 11. 2017 v době od 8,00–15,00 h. Zaměření: začlenění OČMU do ŠVP, metody a formy, předvedení edukačních materiálů, příklady dobré praxe.

  Přihlášky a info: por. Ing. Petra Magerová, e-mail: petra.magerova@hzsmsk.cz
  Ke stažení: http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-obcanum-preventivne-vychovna-cinnost-ke-stazeni.aspx
   

  Publikováno: 09.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Opava
  Detail
 • Akreditovaný kurz OČMU

  Pro učitele ZŠ nabízí HZS MSK zdarma akreditovaný vzdělávací seminář Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Koná se na Hasičské st., Opavická 827/27, Město Albrechtice dne 30. října 2017 od 8,00–15,00 h. Zaměření: začlenění OČMU do ŠVP, metody a formy, předvedení edukačních materiálů, příklady dobré praxe.

  Přihlášky a info: nprap. Ing. Antonín Ušela, antonin.usela@hzsmsk.cz.
  Ke stažení: http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-obcanum-preventivne-vychovna-cinnost-ke-stazeni.aspx
   

  Publikováno: 04.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Moravskoslezský kraj
  Detail
 • Jóga pro děti (Praha 8. 11. 2017)

  Cílem semináře je seznámení pedagogů se specifiky jógy pro děti, jejími přínosy pro dětský organismus a možnostmi jejího využití v každodenní praxi. Více info: http://milujoga.cz

  Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, I. st. ZŠ, ŠD
  Lektor: Miluše Čadílková
  Cena: 850 Kč
  Délka: 6 vyuč. hodin

  Termín: Praha – 8. 11. 2017, 10:00–15:00, Vila Flora, Vlašimská 13, Praha 10

  Přihlášky, další termíny a info na: http://milujoga.cz

  Publikováno: 04.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha
  Detail
 • Podzimní škola občankářů

  Milé kolegyně a kolegové, zveme Vás na Podzimní školu občankářů

  Téma: Obraz a odraz sociální reality v médiích

  Kdy: pátek 3. 11. 2017

  Kde: FSS MU, Joštova 10, Brno

  Info: http://www.obcankari.cz/podzimni-skola-obraz-odraz-socialni-reality

  Přihlášky: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vHOFVNmDiKo9vF6vBFpq8zsSYdVdzcd0y6xl-mtx_TP2XA/viewform?c=0&w=1

  Pořádá: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

  Publikováno: 03.10.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
Další inzeráty »
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.