Titulka » Modul Burza » Přehled inzerátů
 • ICT ve výuce žáků s OMJ

  Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

  22. května 2018, 14:00–17:15

  Praha – ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, Praha 2

  Cena zdarma

  Akreditace MSMT-25098/2016-1-711
  *Pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy

  Přihlásit se 

  Podrobné informace naleznete ZDE.

  Publikováno: 20.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 2
  Detail
 • Kurz první pomoci u dětí pro pedagogy i rodiče

  Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Naši lektoři jsou profesionální záchranáři. Absolventi kurzu budou umět pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších. Každý účastník obdrží certifikát. Rádi kurzy připravíme i ve vaší škole.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz

  Publikováno: 16.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě a sportovně-kulturních akcích. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranáři zážitkovou interaktivní formou.

  Termíny a další informace na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zdravotnik-zotavovacich-akci/

   

  Publikováno: 16.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)

  Kurz prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci.

  Absolvent kurzu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.  

  Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

  Délka kurzu: 20 hodin

  Termíny: http://www.zdravotnici.cz/terminy-kurzu/terminy-kurzu-zakladni-norma/

  Publikováno: 16.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Doškol. kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí

  Připravili jsme pro Vás doškolovací kurzy, které jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v režimu DVPP a jsou vedeny zážitkovou formou profesionálními záchranáři.

  Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

  Novinky v poskytování PP pro pedagogické pracovníky

  Aktuní stavy a úrazy dětí školního věku

  Více informací a termíny na www.zdravotnici.cz.

  Publikováno: 16.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci REAL

  Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou kurzy REAL. Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranářiKaždý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zazitkovy-kurz-prvni-pomoci-real/

  Publikováno: 16.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu

  Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

  17. května 2018, 13:30–16:45

  Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1

  Cena zdarma

  Workshop není akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení. 
  *Pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy.

  Více info a přihlášení   

  Publikováno: 13.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 1
  Detail
 • Lhaní – jak ho rozpoznat a řešit

  Přemýšleli jste někdy o tom, kolik lží denně slyšíte, anebo o pravdivosti sdělení alespoň pochybujete? Podle výzkumů je to denně 10krát až 200krát.

  Poznáte, když Vám někdo lže? Umíte lháře odhalit? Anebo se chcete v jejich odhalování zdokonalit?

  Aktuálně doplňuji poslední místa na mém olomouckém semináři, který se koná již v úterý 24. dubna. Přihlásit se můžete zde.

  Publikováno: 13.04.2018
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Vzdělávání romských dětí – DVPP zdarma v Olomouci

  Katedra HV PdF UP v Olomouci (v rámci projektu ESF Inkluze pro Olomoucký kraj) zve všechny zájemce na mimořádné kurzy DVPP věnované specifikům vzdělávání romských dětí (nejen hudbou). Kurzy povedou doc. Veronika Ševčíková (Ostrava) a dr. Anna Derevjaníková (Prešov), jsou bezplatné a mohou se jich zúčastnit pedagogové a další ped. pracovníci ZŠ z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

  Více informací na www.inkluzeok.upol.cz (sekce Nabídka kurzů DVPP).

  Publikováno: 03.04.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Olomoucký kraj
  Detail
 • Kurz Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz zdravotník zotavovacích akcí akreditovaný MŠMT (DVPP) vedený zdravotnickými pracovníky a pořádaný formou dvou víkendových soustředění 10.–11. 11. a 17.–18. 11. 2018. Místo konání: Praha 9 za cenu 1.850 Kč.

  Určeno zájemcům o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a dalších podobných akcích pro děti. 

  Více informací a přihlášky na www.vyukaprvnipomoci.cz.

  Publikováno: 30.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz Člen (instruktor) první pomoci

  Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky pro poskytování a školení první pomoci. Uplatnění naleznou především jako vyučující první pomoci (v autoškolách § 22 zákona 247/2000 Sb., firmách v rámci BOZP, všech typech škol ap.), jako zdravotníci na různých akcích (školách v přírodě, táborech, lyžařských kurzech ap.), ​​​​​​​jako zdravotní dozor na kulturních a společenských akcích. Lektoři jsou profesní zdravotničtí pracovníci.

  Více informací a přihlášky na www.vyukaprvnipomoci.cz.

  Publikováno: 30.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.