Titulka » Modul Burza » Přehled inzerátů
 • Jak podpořit žáky s OMJ na ZŠ

  Provedeme Vás prvními kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Chcete se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy? 

  10. dubna 2019, 10.00–17.00

  Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00, učebna č. 120

  Cena zdarma

  Akreditace MŠMT: MSMT- 21441/2017-1-909

  Více info a přihlášení

  Publikováno: 25.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Jihomoravský kraj
  Detail
 • Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka

  Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

  15. dubna 2019, 10.00–17.00

  Místo: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00, učebna č. 121

  Cena: zdarma

  Akreditace MŠMT: MSMT- 21441/2017-1-909

  Více info a přihlášení 

  Publikováno: 25.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Jihomoravský kraj
  Detail
 • Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka

  Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

  1. dubna 2019, 9.00–16.00

  Místo: IPR Praha – Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1

  Cena: zdarma

  Akreditace MŠMT: MSMT- 21441/2017-1-909

  Více info a přihlášení 

  Publikováno: 25.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Start the Change: Seminář pro pedagogy

  Mezinárodní projekt Start the Change cílí k podpoře mladých lidí k zapojování se do aktivního občanského života. Klíčovými tématy jsou lidská práva, migrace a Cíle udržitelného rozvoje. Součástí je seminář, který účastníkům umožní si vyzkoušet výukové metody: učení službou, storytelling formou živé knihovny, a dozvědět se tipy na jejich využití ve své práci. Dalším tématem bude aktivizace mladých lidí. Seminář se koná 26.–28. 4. 2019 v Brně. Informaci o projektu a přihlášení najdete na webu.

   

  Publikováno: 23.03.2019
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Kurz Inkscape – grafický editor v Praze

  Nástroj Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webu. Seminář v rozsahu 8 hod. bude zaměřen především na praktické využití programu.

  16. 5. 2019 Praha-Žižkov 9:00–16:00

  Akreditovaný kurz je určen pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení.

  Podrobné informace s možností přihlášení: https://www.visk.cz/akce/14B9G61.

  Pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje.

   

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci REAL

  Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou kurzy REAL. Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranářiKaždý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zazitkovy-kurz-prvni-pomoci-real/.

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Doškolovací kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí

  Připravili jsme pro Vás doškolovací kurzy, které jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v režimu DVPP a jsou vedeny zážitkovou formou profesionálními záchranáři.

  Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

  Novinky v poskytování PP pro pedagogické pracovníky

  Akutní stavy a úrazy dětí školního věku

  Více informací a termíny na www.zdravotnici.cz.

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)

  Kurz prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci.

  Absolvent kurzu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.  

  Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

  Délka kurzu: 20 hodin

  Termíny: http://www.zdravotnici.cz/terminy-kurzu/terminy-kurzu-zakladni-norma/

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě a sportovně-kulturních akcích. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranáři zážitkovou interaktivní formou.

  Termíny a další informace na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zdravotnik-zotavovacich-akci/.

   

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz první pomoci – akutní stavy u dětí

  Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Naši lektoři jsou profesionální záchranáři. Absolventi kurzu budou umět pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších. Každý účastník obdrží certifikát. Rádi kurzy připravíme i ve vaší škole.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz.

  Publikováno: 11.03.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz k výuce OČMU

  Pro učitele ZŠ a SŠ nabízí HZS Plzeňského kraje ZDARMA akreditovaný vzdělávací seminář Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Koná se 10. dubna 2019 v Domažlicích. Zaměření: začlenění OČMU do ŠVP, metody a formy, předvedení edukačních materiálů – interaktivních kurzů, příruček, pracovních listů a dalších materiálů k dané problematice, příklady dobré praxe, projektové vyučování, možnosti spolupráce s HZS ČR. Přihlášky a info: kpt. Mgr. Lenka Basáková, lenka.basakova@hzspk.cz.

  Publikováno: 25.02.2019
  Typ: Nabídka
  Místo: Domažlice
  Detail
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.