Titulka » Modul Burza » Úvodní strana

Nejnovější inzeráty

 • Palmový olej – téma do škol

  Setkání pedagogů základních a středních škol na téma: Palmový olej.

  V úvodní přednášce představí Mgr. Stanislav Lhota, Ph.D. problematiku palmového oleje v souvislosti s ochranou přírody. Po přednášce proběhnou tři workshopy, v nichž se účastníci seznámí s praktickými tipy a ukázkami metodik vhodnými pro zařazení tohoto tématu do výuky. Lektoři pochází z Toulcova dvora a Lipky.

  Více informací a přihláška zde.

  Publikováno: 12.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha
  Detail
 • Phil Ball na Slovensku + CLIL workshopy pro ZŠ

  Zveme Vás na metodické workshopy pro učitele ZŠ – Host Phil Ball.

  Prešov – 29. 11. 2016

  MPC Prešov, T. Ševčenka 11, Prešov - Veľká & malá aula (kontakt: dr. Michaela Sepešiová)

  Žilina – 30. 11. 2016

  Právnická fakulta, Hlava, s.r.o. Žilina, Oravská cesta 11, Modrá & červená aula (kontakt: dr. Danica Gondová)

  Bratislava – 1. 12. 2016

  Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, Bratislava – spoločenské miestnosti SM1 & SM2 (kontakt: dr Michal Bodorík)

  Denně 9:00–13:30

  Více zde

  Publikováno: 11.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Slovensko
  Detail
 • Jak posílit psychickou odolnost pedagoga (2. 12.)

  Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti – jak ji zvýšit, posilovat, udržovat a také neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 

  Více na www.psycholog-svobodova.cz.

  Publikováno: 08.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Olomouc
  Detail
 • Nabídka DVPP pro celé pedagogické sbory

  Jsem školní psycholožka a lektorka – pod hlavičkou mé vzdělávací agentury DIALOG (mám akreditaci MŠMT) realizuji jak otevřené semináře pro pedag. pracovníky všech typů škol, tak vzdělávání přímo na míru – pro "sborovny". Své semináře nestavím na teorii, ale na konkrétních příkladech a kazuistikách. Všechny sdělované informace pocházejí z českého prostředí, jsou založeny na zkušenostech z reálné praxe a nabízejí cesty řešení. Více na www.psycholog-svobodova.cz nebo dialog.svobodova@seznam.cz.

  Publikováno: 08.10.2016
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Jak posílit psychickou odolnost pedagoga (6. 1.)

  Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti – jak ji zvýšit, posilovat, udržovat a také neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.

  Kdy: 6. 1. 2017

  Více na www.psycholog-svobodova.cz.

  Publikováno: 08.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha
  Detail
 • Edukační program "#vaclavstratil" (6.–9. tř. ZŠ)

  V programu se pokusíme společně kriticky nahlédnout na výstavu "Krajiny" V. Stratila ve Fait Gallery a objasnit si některé umělecké strategie, které autor využívá. Tvůrčí část zahrne diskusi v malé skupině a vytváření práce reagující na dílo umělce. Dílčí aktivity směřují k podpoře komunikačních dovedností, schopnosti akceptovat odlišné postoje, navazovat na druhé i rozvíjet vlastní linku myšlenky. 

  Více zde: http://www.faitgallery.com/program/events/215.html.

  Publikováno: 06.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Edukační program "Zevnitř ven" (3.–5. tř. ZŠ)

  Téma autoportrétu, objevující se na výstavě "Krajiny" Václava Stratila ve Fait Gallery, využijeme jako inspiraci k vytváření papírových objektů. Aktivity obsažené v programu podporují jak obrácení pozornosti k sobě samému a k vlastnímu sebepojetí, tak rovněž akcentují prohloubení schopnosti empatie a podávání citlivé zpětné vazby. 

  Více zde: http://www.faitgallery.com/program/events/215.html.

  Publikováno: 06.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Edukační program "Krajina přátel" (1. a 2. tř. ZŠ)

  Na výstavě "Krajiny" Václava Stratila ve Fait Gallery se žáci seznámí s tématem zachycení mezilidských vztahů, důležitosti přátelství i potřebě být součástí kolektivu. Zaměříme se na schopnost ocenit pozitivní vlastnosti druhého a rozvoj dobrých vztahů ve třídě. Program reflektuje průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýká se vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Umění a kultura.

  Více zde: http://www.faitgallery.com/program/events/215.html.

  Publikováno: 06.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Edukační program pro MŠ "Oči, uši, pusa, nos..."

  Galerijně-edukační program pro MŠ k výstavě "Krajiny" Václava Stratila ve Fait Gallery, do 19. 11. 2016.

  Náplň programu podporuje uvědomění si vlastního těla, procvičení prostorové orientace, hrubé i jemné motoriky a schopnost vzájemné spolupráce. Podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Dotýká se vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost.

  Více informací zde: http://www.faitgallery.com/program/events/215.html.
   

  Publikováno: 06.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Výtvarný kroužek pro děti 6–12 let ve Fait Gallery

  Stále ještě můžete přihlásit svoje děti do výtvarného kroužku v inspirativním prostředí Fait Gallery, kde se budou děti v průběhu pololetí setkávat s různými výtvarnými přístupy a technikami zaměřenými na prožití a pochopení současného umění. V případě zájmu lze navštívit i jednorázovou lekci za 90 Kč, která probíhá každé úterý v čase 16:30–18:00. Registrace a detailnější info najdete na les@faitgallery.com a na facebookovém profilu LESa.

  Publikováno: 06.10.2016
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
Další inzeráty »
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.