Titulka » Modul Burza » Přehled inzerátů
 • Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

  V průběhu vzdělávacího akreditovaného kurzu se účastníci seznámí s pojmem krize, zdroji a příčinami krize, typologií krizí, chováním člověka v krizi a průběhem krize, s formami pomoci v krizi s důrazem na krizovou intervenci jako odbornou formu pomoci člověku v krizi, první psychickou pomocí apod.

  Více o kurzu: http://www.mousou.cz/zaklady-krizove-intervence-a-sebepece-pracovnika.

  Publikováno: 23.04.2017
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a ml

  V průběhu akreditovaného kurzu jsou frekventanti seznámeni s rizikovými faktory vývoje dětí, s možnými důsledky nedosycenosti a přesycenosti zákládních sociálních potřeb dětí, s poruchami v chování dětí a mládeže a s vlivem rodiny a výchovy na poruchách chování dětí a mládeže. 

  Publikováno: 23.04.2017
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Jarní škola občankářů

  Milé kolegyně a kolegové, zveme Vás na Jarní školu občankářů.

  Téma: Ekonomie pro 21. století

  Kdy: 12. 5. 2017

  Kde: Ostrava, Centrum PANT, Čs. legií 1222/2

  Cena:
  Členové: 0 Kč bez oběda, 100 Kč s obědem
  Nečlenové: 200 Kč bez oběda, 300 Kč s obědem 

  Info: http://www.obcankari.cz/jarni-skola-obcankaru-ekonomie-pro-21-stoleti

  Pořádá: Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd

  Přihlášky zde.

  Publikováno: 12.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Ostrava
  Detail
 • Víkend s Flautoškolou 3

  Víkendový seminář (1.–3. 9. 2017) věnovaný metodice výuky hry na zobcovou flétnu.

  Akreditováno MŠMT v rámci DVPP.

  Info zde.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Kunín
  Detail
 • Olomoucká víkend. škola hry na zobcovou flétnu

  Cyklus 4 sobotních seminářů pro učitele hry na zobcovou flétnu v ZUŠ.

  Akreditováno MŠMT v rámci DVPP.

  Informace zde.

  Cílem je seznámit přehlednou formou pedagogy se základními poznatky důležitými pro vyučování hře na tento nástroj.

  Koncepce vychází z metodiky Flautoškoly. Budeme se věnovat vybraným tématům ze všech tří dílů této učebnice, nicméně můžete se těšit i na práci s dalšími zajímavými materiály.

  Koncepci cyklu připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede především Jan Kvapil.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Olomouc
  Detail
 • První víkendová škola hry na zobcovou flétnu

  Cyklus 4 sobotních seminářů pro učitele hry na zobcovou flétnu v ZUŠ.

  Akreditováno MŠMT v rámci DVPP

  Informace zde.

  Cílem je seznámit přehlednou formou pedagogy se základními poznatky důležitými pro vyučování hře na tento nástroj.

  Koncepce vychází z metodiky Flautoškoly. Budeme se věnovat vybraným tématům ze všech tří dílů této učebnice, nicméně můžete se těšit i na práci s dalšími zajímavými materiály.

  Koncepci cyklu připravili Jan a Eva Kvapilovi, vyučování povede především Jan Kvapil.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci pro pedagogy

  Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy, zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Naši lektoři jsou profesionálové ze zdravotnických záchranných služeb. Absolventi kurzu budou umět pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších. Každý účastník obdrží certifikát.

  Více informací na www.prvnipomocskoleni.cz.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Středočeský kraj
  Detail
 • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)

  Kurz prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci.

  Absolvent kurzu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.  

  Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

  Délka kurzu: 20 hodin

  Termíny zde.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Doškolovací kurzy pro Zdravotníky MŠMT (DVPP)

  Připravili jsme pro Vás vlastní doškolovací systém s akreditací MŠMT v režimu dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (DVPP). Doškolovací kurzy jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. 

  Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

  Novinky v poskytování PP pro pedagogické pracovníky

  Akutní stavy a úrazy dětí školního věku

  Více informací na www.prvnipomocskoleni.cz.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz – Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon Zdravotníka zotavovacích akcích na školách v přírodě a sportovně-kulturních akcích. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.

  Termíny a další informace na www.prvnipomocskoleni.cz.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Programy první pomoci pro žáky základních škol

  Pro Vaši školu připravíme „Dny pro záchranu života“. Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění nebo zlomeniny, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v RVP pro základní školy. Programy jsou vhodné pro žáky 1.–9. ročníků.

  Publikováno: 10.04.2017
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.