Titulka » Modul Burza » Úvodní strana

Nejnovější inzeráty

 • Studium pedagogiky

  Studium je určeno těm, kteří chtějí získat kvalifikaci učitele SŠ podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, konkrétně učitele odborných předmětů a učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku na středních školách se zaměřením na výuku zemědělských (vč. lesnických, zahradnických, ekologických, potravinářských, dřevařských), technických, ekonomických a zdravotnických oborů.

  Rozsah: 3 semestry

  Více info: http://icv.mendelu.cz/32509n-studium-pedagogiky

  Publikováno: 08.04.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Písemná a elektronická komunikace

  Cílem rozšiřujícího studia je získání aprobace pro výuku předmětů Písemná a elektronická komunikace, Technika administrativy a obchodní korespondence apod., jejichž obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a obchodní korespondence.

  Akreditováno v rámci DVPP u MŠMT, rozsah 4 semestry (250 hodin, z toho 132 prezenčně). Plánované zahájení: září 2020.

  Více info: http://icv.mendelu.cz/26059n-rozsirujici-studium-predmetu-pisemna-a-elektronicka-komunikace.

  Publikováno: 08.04.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Brno
  Detail
 • Rozšiřující studium informatiky

  Rozšiřující studim informatiky je určeno pro pedagogy, kteří mají zájem získat kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách. Nově akreditováno v rámci DVPP, plánované zahájení studia: září 2020.

  Rozsah studia: 4 semestry

  Více informací naleznete zde: http://icv.mendelu.cz/31917n-rozsirujici-studium-informatiky.

  Organizátor: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

  Kontakt: www.icv.mendelu.cz, e-mail: odov.icv@mendelu.cz

  Publikováno: 04.04.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Jihomoravský kraj
  Detail
 • Hněv a konflikty u dětí

  Jak pomoci dětem projít konfliktem bez ubližování

  Seminář nenásilné komunikace s Jaredem Finkelsteinem 

  Valašské Meziříčí 27.–29. 5. 2020

  Na semináři získáte příležitost objevovat a prohlubovat schopnosti empatie a empatické reakce, posilovat sebe-napojení jako způsob práce se sebou v konfliktu, propojování druhých pomocí pocitů, potřeb a prosby o napojení. Naučíte se tak pomoci dětem projít konfliktem bez vzájemného ubližování. 

  Více na https://www.4usi.cz/vzdelavani/hnev-a-konfliktydeti/.

  Publikováno: 01.04.2020
  Typ: Nabídka
  Detail
 • ICT zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ

  Akreditovaný seminář MŠMT.

  Využíváte výukové materiály v elektronické podobě a chcete získat konkrétní tipy, jaké z nich použít pro žáky s OMJ? Zatím nevyužíváte žádné takové zdroje, ale cítíte jejich potenciál a chcete se více dozvědět o jejich využití pro žáky s OMJ? Potřebujte nové tipy pro výuku češtiny jako druhého jazyka?

  Datum: 15. dubna 2020 (14:00–17:15)

  Místo: Realizováno v online prostředí z Vašeho domova.

  Rozsah: 4 vyučovací hodiny

  Bližší informace zde.

  Přihláška zde.

  Publikováno: 31.03.2020
  Typ: Nabídka
  Detail
 • Specifické poruchy učení – dysgrafie

  DVPP – Akreditovaný seminář ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

  Seminář je zaměřen na problematiku vzdělávání žáků s dysgrafií na základní škole v rámci jazykových i naukových předmětů. Část vzdělávacího programu je věnována teoretické části. Další část je věnována vzdělávání žáka s dysgrafií, lektor se zaměřuje na konkrétní postupy a metody práce se žákem.

  Více informací na – https://www.vlavici.cz/.

   

  Publikováno: 30.03.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Doškolovací kurz pro Zdravotníky zotavovacích akcí

  Připravili jsme pro Vás doškolovací kurzy, které jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v režimu DVPP a jsou vedeny zážitkovou formou profesionálními záchranáři.

  Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

  Novinky v poskytování PP pro pedagogické pracovníky

  Akutní stavy a úrazy dětí školního věku

  Více informací a termíny na www.zdravotnici.cz.

  Publikováno: 27.03.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci REAL

  Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou kurzy REAL. Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranářiKaždý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zazitkovy-kurz-prvni-pomoci-real/.

  Publikováno: 27.03.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci pro studenty SŠ

  Kurzy jsou vedeny moderní, zábavnou a interaktivní formou. Studenti se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme studenty k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Studenti si prakticky vyzkouší všechny výkony, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/kurzy-pro-studenty-strednich-skol/.

  Publikováno: 27.03.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • První pomoc pro žáky základních škol

  Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v RVP. Programy jsou vhodné pro žáky 1.–9. ročníků. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění. Sanitní vůz ve Vaší škole. 

  www.zdravotnici.cz

  Publikováno: 27.03.2020
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
Další inzeráty »
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.