Titulka » Modul Burza » Přehled inzerátů
 • Doškolovací kurzy pro zdravotníky zotavovach akcí

  Připravili jsme pro Vás doškolovací kurzy, které jsou určeny pro absolventy akreditovaných kurzů Zdravotník zotavovacích akcí nebo Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky. Kurzy jsou akreditovány MŠMT v režimu DVPP a jsou vedeny zážitkovou formou profesionálními záchranáři.

  Zdravotník zotavovacích akcí – doškolovací kurz

  Novinky v poskytování PP pro pedagogické pracovníky

  Aktuní stavy a úrazy dětí školního věku

  Více informací a termíny na www.zdravotnici.cz.

  Publikováno: 13.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci REAL

  Reálné situace, emoce, Vaše reakce a zvládnutí strachu, o tom jsou kurzy REAL. Budete řešit realistické scénáře namaskovaných poranění s minimálním vybavením, komunikovat se simulovaným dispečinkem záchranné služby a provádět život zachraňující výkony pod tlakem okolí v reálném prostředí. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranářiKaždý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  Více informací na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zazitkovy-kurz-prvni-pomoci-real/

  Publikováno: 13.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zážitkové kurzy první pomoci pro studenty SŠ

  Kurzy jsou vedeny moderní, zábavnou a interaktivní formou. Studenti se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme studenty k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Studenti si prakticky vyzkouší všechny výkony, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění.

  Více informací na http://www.prvnipomocskoleni.cz/kurzy-a-skoleni/kurzy-pro-studenty-strednich-skol/.

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Programy první pomoci pro žáky základních škol

  Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí rozpoznat život ohrožující stavy, ošetřit poranění, resuscitovat a přivolat lékařskou pomoc. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. 

  Program reflektuje tematiku „Ochrany zdraví a člověka při mimořádných událostech“ obsaženou v RVP. Programy jsou vhodné pro žáky 1.–9. ročníků. Připravíme modelové situace a reálně namaskovaná poranění. Sanitní vůz ve Vaší škole. www.prvnipomocskokeni.cz

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Programy první pomoci pro děti mateřských škol

  Nabízíme Vám vzdělávací program, který vstřícnou a zábavnou formou seznámí děti s poskytováním první pomoci. Celý program je veden formou hry, obsahuje celou řadu důležitých informací. Vyrobíme si postavičku záchranáře.

  Součástí programu je atraktivní prohlídka sanitního vozu ve Vaší školce. Děti si vyzkouší přístroje, vybavení i celou řadu pomůcek, které záchranáři používají při své práci.

  Více na: http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/programy-pro-ms/

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Základní norma zdravotnických znalostí (MŠMT)

  Kurz prohloubí kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování první pomoci. Účastníci kurzu získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci.

  Absolvent kurzu obdrží osvědčení s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností.  

  Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol

  Délka kurzu: 20 hodin

  Termíny: http://www.zdravotnici.cz/terminy-kurzu/terminy-kurzu-zakladni-norma/

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Zdravotník zotavovacích akcí MŠMT (DVPP)

  Kurz vybaví uchazeče potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích, školách v přírodě a sportovně-kulturních akcích. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu s akreditací MŠMT v režimu DVPP s neomezenou platností. Kurzy jsou vedeny profesionálními záchranáři zážitkovou interaktivní formou.

  Termíny a další informace na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/zdravotnik-zotavovacich-akci/

   

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • Kurz první pomoci u dětí pro pedagogy i rodiče

  Vaše profese s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika. Právě pro Vás jsme připravili speciální interaktivní kurzy zaměřené na akutní stavy a úrazy u dětí i dospívající mládeže. Naši lektoři jsou profesionální záchranáři. Absolventi kurzu budou umět pomoci dětem u různých typů úrazů a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších. Každý účastník obdrží certifikát. 

  Více informací a termíny na http://www.zdravotnici.cz/kurzy-a-skoleni/akreditovane-kurzy-pro-pedagogy-msmt/

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Hlavní město Praha
  Detail
 • DVPP Angličtina pro výuku zeměpisu a přírodopisu

  Kurz CLIL in Science v čas. dotaci 16 x 45 min. se koná 8.–9.června 2018

  Místo konání: Thámova 32, Praha 8 (metro Křižíkova)

  Obsah vzdělávacího programu:

  slovní zásoba pro ZEMĚPIS a PŘÍRODOPIS,
  rozvoj aktivních řečových a prezentačních dovedností,
  procvičování větných obratů souvisejících s danými tématy v předmětech (např. hydrosféra, práce s mapou, anatomie savců,..).

  Kurz je vhodný pro šablony: ZŠ č. II/2.1c, SŠ č. III/2.2c

  Kontakt: jirina.mrkvickova@chc.cz

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 8 - Karlín
  Detail
 • CLIL z pohledu teorie a praxe (16 x 45) – SŠ, VOŠ

  Kurz metody CLIL v čas. dotaci 16 x 45 min. proběhne 6.–7. dubna 2018 v Praze, Thámova 32, Praha 8 (stanice metra Křižíkova).

  Cílem vzdělávacího programu je získat ucelené znalosti pro implementaci metody CLIL do výuky odborných předmětů.

  Anotace:

  základní specifika metodologie CLIL,
  nastavení reálných cílů CLIL,
  eliminace rizik a plán douhodobé výuky,
  praktické ukázky vč. metodického rozboru,
  hodnocení v hodinách CLIL.

  https://goo.gl/forms/LxLCf2q3N4UMKR2c2

  www.ucebniceclil.cz

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Praha 8
  Detail
 • DVPP – Vzděl. romských dětí hudbou a romské písně

  Katedra HV PdF UP v Olomouci (v rámci projektu ESF Inkluze pro Olomoucký kraj) zve všechny zájemce na mimořádné kurzy DVPP: doc. V. Ševčíková (Ostrava) – Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou a dr. A. Derevjaníková (Prešov) – Co víme o romských písních? Kurzy jsou bezplatné a mohou se jich zúčastnit pedagogové a další pedagogičtí pracovníci ZŠ z Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje. Více informací na www.inkluzeok.upol.cz.

  Publikováno: 12.03.2018
  Typ: Nabídka
  Místo: Olomoucký kraj
  Detail
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.