Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka » Modul Burza » Úvodní strana
Nejnovější inzeráty

 • Komunikační pojetí v integrované výuce

  Webinář Komunikační pojetí v integrované výuce tzv. mluvnice a slohu se koná 28. 7. Pracovní dílna se zaměří na možnosti zvýšení funkčnosti ve výuce tzv. mluvnice (v propojení s výukou komunikace, resp. slohu), a to mj. při rozvoji digitální gramotnosti, která je předmětem aktuálně revidovaných RVP. Lektor Stanislav Štěpáník. Registrace. Více informací. Webinář se koná v rámci XIII. mezin. konference českých škol v zahraničí, kterou pořádá spolek Česká škola bez hranic.

  19.06.2021
  Nabídka
 • Pracovní listy

  Měl by učitel jazyka zprostředkovat žákům také obsah nejazykových předmětů? Pokud ano, do jaké míry, a jaké metody by mohl použít? Jak by měl přistupovat k tvorbě vlastních materiálů? Webinář se koná 28. 7. Lektorka: Dana Nývltová-Hůlková. Registrace. Více informací. Webinář se koná v rámci XIII. mezin. konference českých škol v zahraničí, kterou pořádá spolek Česká škola bez hranic.

  18.06.2021
  Nabídka
 • Jak efektivně vést online výuku vícejazyčných žáků

  Dvoudenní webinář se koná 27. 7. a 28. 7. a je určen nejen vyučujícím z českých škol v zahraničí. Účastníci se seznámí s rozličnými podobami a možnostmi využití online výuky v rámci potřeb výuky na 1. a 2. stupni českých škol v zahraničí. Společně definují pedagogické zásady a základní technické parametry. Více informací. Registrace. Cena: 3590 Kč. Koná se v rámci XIII. mezin. konference českých škol v zahraničí, kterou pořádá spolek Česká škola bez hranic.

  18.06.2021
  Nabídka
 • Didaktika angličtiny online – od září 2021

  Kurz akreditovaný v systému DVPP v odpol.hodinách. Vhodné pro zájemce, kteří mají nebo plánují zkoušku C1 a vyhovuje jim výuka online. Cílem kurzu je zvýšení didaktických kompetencí učitelů tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady pro výuku cizího jazyka. Zahájení září 2021. Bez přijímacích zkoušek. Více informací na https://kem.vscht.cz/czv/dvpp/doplnujici-didakticke-studium-anglictiny.

  17.06.2021
  Nabídka
 • Rozšiřující studium angličtiny od září 2021

  Dvouleté studium akreditované v systému DVPP; 1x týdně v pátek. Absolvent získá jazykové i metodické kompetence požadované pro učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. §a) i b). Zahájení studia: 24. 9. 2021. Přijímačky formou skype pohovoru a motivačního dopisu. Více informací na https://kem.vscht.cz/czv/dvpp/rozsirujici-studium-anglictiny.

  17.06.2021
  Nabídka
 • Čtení s porozuměním každý den

  Na webináři se seznámíte se stejnojmennou metodikou a dozvíte se, jak rozvíjet čtení s porozuměním a budovat čtenářské sebevědomí dětí od 1. třídy. Koná se v úterý 27. 7. Lektorka: K. Šafránková, spoluředitelka spolku Kritické myšlení. Přihláška. Více info ZDE. Cena: 390 Kč. Webinář se koná v rámci XIII. mezin. konference českých škol v zahraničí, kterou pořádá spolek Česká škola bez hranic.

  17.06.2021
  Nabídka
 • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet

  Na webináři si s námi vyzkoušíte několik aktivit, které rozvíjejí předčtenářskou gramotnost dětí (ve věku 4–8 let) a jejich vztah ke knihám a ke čtení. Cena webináře: 890 Kč. Přihláška zde. Lektorky: K. Šafránková, K. Krüger. Webinář pořádá spolek Česká škola bez hranic v rámci XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Webináře jsou otevřené všem pedagogům.

  17.06.2021
  Nabídka
 • Jazyková identita žáka a jazykové autoportréty

  Jazyková identita žáka a jazykové autoportréty jako pedagogické nástroje. Identitní texty vycházejí z osobních zkušeností a identit žáků; jako pedagogický nástroj pomáhají upevnit vícejazyčné identity, zvýšit povědomí o rolích jazyků v životech jednotlivců a podpořit kladnou diskusi o hodnotě jazyků a vícejazyčnosti. Lektorka Rena Pešková. 
  Datum konání: 26. 7. 2021 Registrace zde. Webinář pořádá spolek Česká škola bez hranic v rámci XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí

  15.06.2021
  Nabídka
 • Google G Suite či Microsoft Office 365 pro školy

  Využíváte Google Meet či Microsoft Teams?

  S našimi kurzy vám ukážeme, jak využívat tyto nástroje snadno a efektivně a jak zlepšit vaše dosavadní dovednosti.

  Dodáváme jako online webinář 2 x 3 hodiny, nebo 6hodinový kurz u vás ve škole.

  Pro více informací kontaktujte společnost KEY Trainings: info@keytrainings.cz, tel: 777 838 055.

  11.06.2021
  Nabídka
 • Webinář: Pohádka nás naučí..., 26. 7. 2021 9–16 h.

  Časová dotace: 4 x 90 minut (Kurz je akreditován MŠMT ČR)

  Pohádka nás naučí nejen poslouchat a převyprávět text (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), ale i nové, tematicky zaměřené písničky, říkanky, pohybové i didaktické hry. Kurz nabídne mnoho nápadů na výtvarné a pracovní techniky k rozvoji jemné motoriky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 1.–3. třídu ZŠ.

  Cena webináře: 1890 Kč. Přihláška zde

  10.06.2021
  Nabídka
Další inzeráty »
Vložit inzerát

Jak burza funguje

Vítejte v Burze Metodického portálu!

Modul Burza je místem, které umožňuje registrovaným uživatelům portálu zdarma vkládat a spravovat libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

Kontrolu (viz Pravidla publikování) a zveřejnění vaší nabídky či poptávky zajišťuje koordinátor Burzy.

Burza byla spuštěna v září 2014 jako součást online služeb projektu POSPOLU (Podpora spolupráce škol a firem) na Metodickém portálu RVP.CZ, které byly zpřístupněny ve školním roce 2014/2015. Zveme k využití zejména SŠ a jejich sociální partnery, aby v burze inzerovali místa pro praxi žáků ve firmách, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku. BURZA je součástí modulu POSPOLU pro podporu spolupráce SŠ a zaměstnavatelů.